عکاس خونه/ ارسالی از دی تورو ارواح بابام بچاپ خبری جون مادرت بچاپ تو ب خدا قصم میدم بچاپ
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."