عکاس خونه/ ارسالی از آخرین مهاجر
مگر می شود در ۳ خرداد، سالروز فتح خرمشهر از تو یادی نکرد... چه زیبا گفتی: بچه ها اگر شهر سقوط کرد دوباره فتحش می کنیم مراقب باشید ایمانتان سقوط نکند‌‌‌‌‌‌. 🌷شادی ارواح طیبه و مطهر شهداء سردارشهیدحاج سیدمحمدعلی جهان اراء و امام شهداء صلوات
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."