عکاس خونه/ ارسالی از سلیمانی ام بچه ها ! عصر هالیووده ؛ عصر اینترنته ؛ عصر دهکده جهانیه ؛ عصر بمبارون عقول و قلوب بچه هاست . امروز تو چجوری میخوای فتحش کنی ؟! با کدوم نفس مطمئنه؟! با کدوم نماز شب ؟! حاج حسین یکتا 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."