عکاس خونه/ ارسالی از میرزامحسن
ساحل باستانی ریشهر، واقع در استان بوشهر در کرانه خلیج همیشه فارس
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."