عکاس خونه/ ارسالی از ‹Silvana›
کاش خورشید سیاه بود و صبحا که طلوع میکرد شب میشد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."