عکاس خونه/ ارسالی از امید گلفر
صبح بر همه دوستان عزیز و گرامی خوش
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."