عکاس خونه/ ارسالی از خزان🍁
الهی هیچ وقت غم نبینید، الهی دوری ازعزیزرو تجربه نکنید، الهی نم اشک نشینه به چشمای مهربونتون، الهی به همه آرزوهاتون برسید. روزگار به میل دلتون بنوازه. سازدلتون کوک. صبحتون دل انگیز عزیزان😊🌺
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."