عکاس خونه/ ارسالی از کُر...اَفتو
🌺الهـــی..✨به نام تو که 🌺بی نیازترین تنهایی🌺با تکیه بر ✨لطف و مهربانی ات 🌺روزمان را آغـاز می کنیم: 🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷💐الهی به امید لطف تو...💐
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."