عکاس خونه/ ارسالی از یاس زهرایی❤
حسادت همانند بیماریی ست که ریشه درجان وروح می کند اگر فردیی حسادت راروش زندگی خود کند..وحسود هیچ گاه آرامش نخواهد داشت..زیرا تمام زندگی خود را باناراحتی وبا اندوه بخل به دیگران می گذراند..وتاهمیشه آرامش را نخواهد درک کند وبفهمد...ونه تنهااین دنیا بلکه آخرتی هم ندارد..تقدیم به اون شخصی که کامنتای پستای منو پاک میکنه...حسادت تو به بچه هات هم منتقل میشه نمیدونستی بدون😊..امیدوارم عاقبتت خوب ختم بشه🙏
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."