عکاس خونه/ ارسالی از دختر دهه ۸۰ دل پیش کسی باشد ...... ولی اون تو رو دوست نداشته باشه... بچاپ خبری لطفا
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."