عکاس خونه/ ارسالی از سیداحمدخرمشهر
بعد ازسالها جبهه رفتن الان گرد پیری روی سر ما نشسته کو آن مردان بی ادعا، وقتی به همرزمانم فکر میکنم میگم خدا کجایند چکار میکنند یک لحظه یک چرخش روزگار 36 سال گذشته، آه خدایا به فریادمان برس، صدای همهمه ودعاهای بچه های جبهه وهمسنگرانم گوش مرا نوازش میدهد امن یجیب المظطر توسل دعای امام زمان زیارت عاشورا وچیزهای معنوی که قابل توصیف وگفتن وزبان قادر به تکلم نیست و دیدن اجنه بصورت گربه های زیاد که نمیشه صحبتش کرد یاد همراهان و رزمندگان ویاران گرامی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."