عکاس خونه/ ارسالی از فتاحی تا میتوانی سیب زمینی بخورید شرح درتصویر و متن
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."