عکاس خونه/ ارسالی از سید عیسی ارجمند
به عنوان یی بویراحمدی به تاج گردون افتخار میکنم دروود بر تاجگردون
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."