عکاس خونه/ ارسالی از همتا🌹
چند نکته اموزنده از کوروش کبیر : از کسانی که از من متنفرند، ممنونم آنها مرا قویتر میکنند. از کسانی که مرا دوست دارند، ممنونم آنان قلب مرا بزرگتر میکنند. از کسانی که مرا ترک میکنند؛ ممنونم آنان به من میاموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست. از کسانی که با من میمانند؛ ممنونم آنان به من معنای واقعی" دوست" را نشان میدهند.... ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩◈ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."