عکاس خونه/ ارسالی از سید هادی عمادی مه صبحگاهی بر فراز شهر فریم دودانگه ساری
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."