عکاس خونه/ ارسالی از همتا🌹
پنجشنبه است و روز عـرفـه روز گذشت و بخشش خـدایـا به حرمت این روز عزیز عزیزان سفرکرده ما را مورد لطف و رحمتت قرارده، وجایگاهشان را در بهشت محشور بگردان🌷 ____🍃🌸🍃____
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."