عکاس خونه/ ارسالی از شقایقماکانی
روز خواهر مبارک همه باشه ولی چون شاید کسی خواهر نباشه روز کسی ام که خواهر نیست بازم مبارک 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍آجی های ماکانی روز شماها مخصوصا مبارک 😍
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."