عکاس خونه/ ارسالی از فتاحی یا علی مدد ماسک تنها راه حل مبتلا نشدن به.کرونا!😷شرح درمتن و تصویر
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."