عکاس خونه/ ارسالی از دخترآریای
به دریا میزنم!شاید ب سوی ساحلی دیگر🌹مگر آسان کند مشکلم را مشکلی دیگر🌹به دنبال کسی جا مانده از پرواز می گردم🌹مگر بیدار سازد غافلی را غافلی دیگر🌹❤🌹
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."