عکاس خونه/ ارسالی از امیر صبوری خمر هفدهم مردادماه روزخبرنگارمبارکباد برتمام تلاشگران عرصه خبر
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."