عکاس خونه/ ارسالی از Rozbeh you are my love and my life 😍😘😭😭My wish is see you near from 😢😞😞 عاشقتم روزبه حصاری عشق 😉😊😍😘😘😘
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."