عکاس خونه/ ارسالی از فتاحی یا باب الحوائج با افزایش سن برای تقویت چشم شلیل بخورید شرح درمتن
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."