عکاس خونه/ ارسالی از آبشار🙃
گاهی گمان نمیکنی ،ولی خوب می‌شود گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که نمی‌شود گاهی هزار دوره دعا ، بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو می‌شود گاهی‌گدایِ گدایی‌و بخت‌با تو یار‌نیست گاهی تمام شهر گدای تو می‌ شود گاهی برای خنده دلم تنگ می‌شود ، گاهی دلم تراشه ای از سنگ می‌شود گاهی تمام آبیِ این آسمانِ ما ، یک باره تیره گشته و بی رنگ می‌شود گاهی نفس ، به تیزیِ شمشیر می‌شود ، از هرچه زندگی‌ست ، دلت سیر می‌شود گویی به خواب بود، جوانی‌مان گذشت گاهی چه زود فرصت‌مان دیر می‌شود.....
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."