عکاس خونه/ ارسالی از Razieh *425 بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد... ❌ یک بد نکند که با خودش صد نرسد... 💯 من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من...✅ تو نیک نبینی و به من بد نرسد...☝حکیم خیام نیشابوری
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."