عکاس خونه/ ارسالی از پرماه خان داییم سباوش، بعلت درد شدید قلب در بیمارستان بستریست، برای سلامتی اش دعاکنید ...یا امام رضا
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."