عکاس خونه/ ارسالی از فقط خدا .... تقدیم به تو آیسل که دو سال از ZAHRA, حمایت کردی که با نام مامان عرفان و مامی عرفان پروفایل جعلی ساخته بود و مدعی ظهور هستی ! خط نفاق تا کجاست؟؟؟؟
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."