عکاس خونه/ ارسالی از فریا. از بم به یاد خانواده عزیزم که درزلزله۵دی۸۲ازدست دادم اکه دوست داشتین صلوات بفرستین
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."