عکاس خونه/ ارسالی از مهنا ماکانی من خیلی دوست دارم عکس های امیرورهام روبزارم روپروفایل
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."