عکاس خونه/ ارسالی از پرماه بچه های عکاسخونه، خان. دایی ام، سیاوش، ب علت درد شدید قلب، دز ییمارستان بستریست، ب دعای شما نیازمنده، تورو خدا براش دعاکنید،،،،
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."