عکاس خونه/ ارسالی از خزان🍁
میدوم...... هر روز این دویدن هارا تکرار میکنم...... بی آنکه ذره ای خسته شوم....... این راه پراز سنگ وخار هم باشد مقصدش تویی.......مقصد ومقصودم...... فقط بگو کجا ایستاده ای....... ومن رو به کدامین قبله درجست وجوی تو باشم....... من ازدویدن ها نمی ترسم فقط نرسیدن هاست که مرا در خود می‌شکند.......
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."