عکاس خونه/ ارسالی از فاطمی🌷
🍁🍁🍁🍁شب پائیزیتون بخیر 🍁🍁🍁🍁در پناه خدای مهربان 🍁🍁🍁🍁دلتون شاد🍁🍁🍁🍁
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."