پارسه گرد/ این فعالیت ها سرگرمی خوبی برای شما و کودک‌تان در خانه است که احتیاج به وسایل خاصی ندارد.
چند مسابقه جالب می‌تواند قدرت و انعطاف زیادی را به کودک ببخشد:
مسابقه چرخ دستی: می‌توانید روی دست‌های خود راه بروید در حالی که هم‌گروهی‌تان پاهای شما را گرفته است و به شما کمک می‌کند.
مسابقه گونی لوبیا: یک کیسه کوچک پر از حبوبات را روی سر خود یا بین دوتا پای خود بگذارید و سعی راه بروید.
مسابقه خرچنگی: روی زمین بنشنید، کف پا را روی زمین بگذارید، دست‌ها را کمی عقب‌تر از خود روی زمین بگذارید، و سعی کنید باسن خود را کمی از زمین دور کنید. با کمک دست‌ها و پاها سعی کنید روی زمین حرکت کنید و به خط پایان برسید.با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar