خراسان/ برای هر نوع کاری لازم است در فضای خوب قرار گیرید به ویژه در محل کار که بخش زیادی از وقتتان در آن سپری می شود . با رعایت چند نکته می توان یک فضای سالم ایجاد کرد.
1.نگاه کردن به رنگ سبز می تواند فرد را خلاق تر کند.
2.نگهداری از گیاهان در اتاق کار، میزان بهره وری را افزایش می دهد .
3.نگاه کردن و فکر کردن به عزیزان می تواند استرس و فکرهای منفی را دور کند.
4.نتایج بررسی ها نشان می دهد که میز کاری و نحوه استفاده از لوازم فرد را خلاق می کند.
5.صفحه مانیتور باید با سطح چشم مساوی باشد.
6.با تمیز کردن و تنظیم صفحه مانیتور از فشار روی چشم پیشگیری کنید.
7.دست ها،ساعد ها و مچ ها باید با زمین در یک خط و موازی باشد.
8.نور طبیعی بیشتر در اتاق کار می تواند خواب ،فعالیت و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar