باشگاه خبرنگاران/ ناهید ازغندی روانشناس کودک؛ اظهار داشت: بازی برای کودک وسیله‌ای برای رشد او بوده که توسط آن احساسات، هیجانات، خشم، اندوه، نگرانی، شادی و ترس خود را بروز داده که شامل انواع مختلفی می‌باشد.
بازی‌های جسمی برای کودک که شامل فعالیت‌های فردی و گروهی شده که وسیله‌ای برای تخلیه هیجانات و انرژی او بوده و نیازمند توان بدنی برای بازی در محیط است.
بازی‌های تقلیدی که بیانگر و شبیه‌سازی رفتارهای اطرافیان از جمله والدین، خواهر یا برادر بزرگتر بوده که یکی از بزرگترین روش‌های آموختن و یادگیری روابط اجتماعی همچنین تقلیدی بر زندگی بزرگترها است که بدین صورت کودک را آماده برای پذیرش نقش‌های بزرگتر درآینده خواهد کرد.
بازی‌های نمایشی که نوعی دیگر از بازی‌های تقلیدی بوده که کودک در آن به ابراز احساسات، عواطف و هیجاناتش پرداخته با این تفاوت که در این نوع بازی انتظار خودش را نیز از نقش تقلیدی نشان داده و بوسیله آن، شخصیت درونی کودک بروز پیدا می‌کند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar