کلیپو/ لوسی دختر شجاع و بسیار باهوشی بود، اما از یک چیز توی زندگیش می ترسید. بچه ها اون نمی تونست تاریکی رو تحمل کنه و این بزرگ ترین ترس لوسی بود. یه روز مادر و پدر لوسی بیرون رفتن و اون مجبور بود توی خونه تنها بمونه تا پرستار بچه بیاد و از لوسی مراقبت کنه، اما طوفان شدیدی اومد و باعث شد برق خونه قطع بشه... ادامه داستان رو در این ویدیو تماشا کنید تا ببینیم لوسی توی تاریکی چی کار کرد؟ با دانلود قصه های کوتاه و آموزنده ما ، ضمن سرگرم کردن کودکان خود، راه زندگی را نیز به آنان بیاموزید.