تماشا/ لحظات خنده دار و دیدنی از برف بازی کودکان/ این مجموعه ویدیوی بامزه از کودکانی که برای اولین بار برف بازی و تجربه میکنند.