کلیپو/ مصرف بی رویه در هر موردی، کاری نادرست است. در حال حاضر که کم آبی و بی آبی در دنیا و کشورمان به مرحله بحران رسیده است، بسیار لازم و ضروری است که مصرف بهینه آب و چگونگیِ صرفه جویی آن را به کودکان مان بیاموزیم. در این ویدیو با زبانی ساده و کودکانه، این موضوع را آموزش داده ایم. با دانلود کلیپ های کوتاه آموزشی ما، ضمن سرگرم کردن کودکان خود، راه زندگی را نیز به آنان بیاموزید.