کلیپو/ برای این که هنگام ورود به مدرسه، یا زمانی که در جمع دوستان خود قرار می گیریم، توسط هم سالان و اطرافیان خود پذیرفته شویم و دوستان ما دوستمان داشته باشند، باید بدانیم که به چه شیوه ای باید با آنان برخورد کنیم. در ویدیویی که امروز برای شما تهیه کرده ایم، درباره نکات دوست یابی به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید و به تماشای این ویدیوی کوتاه بنشینید. با دانلود کلیپ های کوتاه آموزشی ما، ضمن سرگرم کردن کودکان خود، راه زندگی را به آنان بیاموزید.