تماشا/ چند ایده و ترفند خیلی کاربردی و جالب با چوب لباسی در این ویدئو به شما آموزش داده می شود.