کلیپو/ تمیز کردن لوسترهای بلوری، مراحل خاصی دارد و اگر آنها را به درستی دنبال نکنیم، ممکن است در سرهم بندی دوباره آن ها دچار مشکل شویم. در این کلیپ کوتاه ، فرایند تمیز کردن لوستر را مرحله به مرحله برایتان شرح می دهیم. هر روز با ترفندهای جدید دنیای فوت و فن در خدمت شما هستیم.