کلیپو/ بچه های عزیز! داستان امروز درباره یک دختر نابینا و سگش است که در واقع راهنمای اوست. دختر نابینا که با سگش در پیاده رو راه می رفت، ناگهان یک دزد کیفش را می دزدد و فرار می کند! ادامه داستان را خودتان در این کلیپ کوتاه تماشا کنید. با دانلود قصه های کوتاه ما، همواره ساعات خوشی رو سپری کنید.