کلیپو/ بچه های عزیز! داستان امروز درباره یک دختر نابینا و سگش است که در واقع راهنمای اوست. دختر نابینا که با سگش در پیاده رو راه می رفت، ناگهان یک دزد کیفش را می دزدد و فرار می کند! ادامه داستان را خودتان در این کلیپ کوتاه تماشا کنید. با دانلود قصه های کوتاه ما، همواره ساعات خوشی رو سپری کنید.

وارد دنيايي از واژگان فارسي شويد
فندق آگهی