کلیپو/با تهیه ابزارهایی ساده چون سینی، فنجان، چوب لباسی و مواردی از این قبیل، می توانید یک ساعت دیواری متفاوت و همچنین یک میز پا تختی درست کنید. به تماشای این ویدیوی کوتاه بنشینید. از شما دعوت می کنیم تا در تماشای این ویدیوی ساده با ما همراه باشید. هر روز با ویدیوهای دوبله شده از ترفندهای خانگی جدید دنیای فوت و فن در خدمت شما هستیم.