نگاه/ آموزش ساخت کمربند چرمی و زیبای مردانه. قابل ذکر است اگر می خواهید کمربندی برای سالهای زیادی داشته باشید بدون آنکه کمربند آسیبی ببیند از چرم گاو میش استفاده کنید. البته اگر از چرم گاومیش استفاده کردید نیاز نیست که کمربند دولایه باشد و همان یک لایه از الگو کفایت می کند و حتی نیازی به دوختن دور کمربند هم ندارید.از چرم گاو هم می توان استفاده نمود که در این حالت باید کمربند دو لایه باشد و باید حتما دور آن نیز دوخته شود.