منودلیار/ سال های ابتدایی زندگی مخصوصا دو سال اول زمان تجربه تمام فعالیت های مهم مانند راه رفتن، غذاخوردن و خوابیدن بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مواردی که معمولا خوشحالی کودکان را نیز در پی دارد، قدم های اولیه و روی پا ایستادن است. بد نیست بدانی دانستن برخی نکات علاوه بر کاهش استرس، باعث می شود از این دوران لذت ببری. با ما همراه باش:
۱. معمولا قدم های اولیه بین ۹ ماهگی تا ۱۵ ماهگی اتفاق می افتد.
۲. در اکثر کودکان الگویی وجود دارد که از آن پیروی می کنند. در ۶ ماهگی یاد می گیرد از ماهیچه ها استفاده کند. در ۱۰ ماهگی به صورت چهار دست و پا راه میرود و می نشنید. در نهایت و تا ۱۵ ماهگی خود را به بالا می کشد و از وسایل برای بلند شدن کمک می گیرد.
۳. در این زمان کودکان فعالیت بیشتری دارند و بهتر است وسایل شکستنی یا نوک تیز را از دسترس او دور نگه داری.
۴. پدر و مادر می توانند با تشویق کودک و وقت گذاشتن برای او، باعث شوند سریعتر این مرحله اولیه را طی کند.
۵. راه رفتن زودتر یا دیرتر از موعد مقرر درصورتیکه کودک سالم باشد، نگران کننده نبوده و در کودکان متفاوت است. در واقع می تواند شخصیت کلی آنها را نیز نشان دهد. برای مثال کودکانی که سریعتر راه می روند ریسک پذیرتر بوده و کودکانی که دیرتر راه می روند محتاط و متفکرتر هستند.
۶. اگر می بینی کودک چهار دست و پا را ترجیح می دهد. نگران نشو. زیرا برای برآورده کردن نیازهای خود سریع ترین راه را انتخاب می نماید و راه رفتن در ابتدای امر ممکن است برای او سخت باشد.