منودلیار/ لباس عروسی با تور کامل می‌شود. بعضی از عروس‌ها به مو بیشتر اهمیت می‌دهند تا به تور و برای برخی دیگر که دوست دارند در طول مراسم تور به سر داشته باشند، تور در اولویت قرار می‌گیرد. فرقی نمی‌کند که جزء کدام دسته هستی. جزئیات مهم در مورد تور عروسی را بخوان تا از بین گزینه‌های متنوع، بهترین تور عروسی را انتخاب کنی:

۱. تناسب بین تور و لباس
برای داشتن بهترین تور عروسی، اگر لباس عروسیت شلوغ و پرکار است از تور ساده استفاده کن و برعکس اگر لباست ساده است تورهای کار شده را انتخاب کن. از تور خیلی شلوغ استفاده نکن زیرا از جلوه لباست می‌کاهد.

۲. انتخاب رنگ مناسب
رنگ تور و لباس باید یکسان باشد. اگر لباست سفید است رنگ شیری و نباتی را برای تور انتخاب نکن. تورسفید بهترین گزینه است.

۳. به طول تور دقت کنید
تورهای بلند و کم چین برای عروس‌های قد کوتاه و تورهای کوتاهتر و پرچین‌تر برای عروس‌های قد بلند مناسب‌تر است. تورهای بلند رسمی‌تر از تورهای کوتاه هستند. همچنین اگر پشت لباست جزئیات زیادی دارد مراقب باش تا زیر لایه‌های پرچین تور گم نشود. توری ساده با یک یا دو لایه چین انتخاب کن تا پشت لباس به خوبی دیده شود و بهترین تور عروسی را برای خود انتخاب کرده باشی.

۴. پارچه مناسب
اکثر عروس‌ها پارچه تور ساده را ترجیح می‌دهند، اما بر اساس مدل لباست از جنس‌های دیگری مثل سیلک یا ساتن هم می توانی استفاده کنی اما از لحاظ هزینه، خوش فرم و سبک بودن، تور بهترین گزینه است.

۵. مدل مو
قبل از انتخاب تور باید مدل مویی که دوست داری را انتخاب کنی. مدل مویی که انتخاب می‌کنی روی انتخاب تور تاثیر دارد. و همچنین در نظر بگیر که در ادامه مراسم تور را از سرت بر‌می‌داری یا ترجیح می‌دهی در طول مراسم تور داشته باشی که در آن صورت به فکر تور کوتاهتری هم باید باشی.