بیان معنوی/ استاد پناهیان : آقا می‌خواهید همسر انتخاب کنید ببینید کی را می‌خواهید انتخاب کنید. این کسی که دارید انتخاب می‌کنید پس‌فردا باید بهش رحم کنید. بهش می‌توانی رحم کنی یا نه؟ و شما آن می‌تواند به شما رحم بکند یا نه؟ خانواده محلّ رحم کردن است. اعضای یک خانواده، یک زوج بخواهند مچ همدیگر را بگیرند جفتشان بیچاره هستند، بدبخت هستند. هر کی بیشتر مچ بگیرد ته جهنّم است جایش. من خیال شما راحت کنم. جهنّم را گذاشتند برای زن و شوهری که با عیب‌های هم آشنا شدند، حالا هی مچ همدیگر را می‌گیرند....