آخرین خبر/ هرکجا چشم می‌رود آب است
از افق تا افق همه دریاست
آب آیینه‌ای است پهناور
صورت آسمان در آن پیداست
خنده‌ی گرم و روشن خورشید
بر تن سرد آب می‌ریزد
موج از پشت موج می‌آید
موج در پیش موج می‌خیزد
می‌کشد آب دامنش را نرم
بر تن پاک ماسه‌های کبود
می‌برد لذت از نوازش آب
ساحل بی‌خیال خواب آلود
دست دریا به گردن خورشید
سینه‌ریز صدف می‌آویزد
شاخه‌ی موج بر تن ساحل
از کف خود شکوفه می‌ریزد
می‌شوم شاد و می‌زنم غوطه
مثل ماهی میان زلال آب
آسمان دلگشا و دریا رام
زندگی مهربان و من خوشحالهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar