خراسان/ دختری ۱۶ ساله هستم. سال گذشته بر اثر یک اشتباه مرتکب دوستی های خیابانی شدم، ولی قول دادم دیگر تکرارش نکنم اما پدر و مادرم مرا در هر کاری محدود کردند. دیگر به من اعتماد ندارند. چطور اعتماد آنان را به دست بیاورم؟

اعتماد زمینه ساز پیوند میان انسان هاست و وجود آن در دوستی، عشق، خانواده، سازمان ها و جامعه ضروری است و نقشی مهم در روابط انسانی ایفا می کند. اعتماد می تواند رشد کند و در عین حال ممکن است آسیب ببیند. وقتی که اعتماد آسیب می بیند، آشنایی با راه های ترمیم، شرط بسیار مهمی برای حل مشکلات بعد از آن است. با توجه به مشکل شما، باید بدانید بازگرداندن اعتماد مراحلی دارد که در ادامه مطرح می شود.

مراحل اعتماد
گام اول- وقتی شما رفتاری داشته اید که اعتماد والدین تان را سلب کرده است، باید خطایتان را بپذیرید یعنی باید بگویید اشتباه کرده اید، اما اگر بگویید نه، این کاری که من کرده ام درست بوده و روی آن پافشاری کنید، دیگر طرف مقابل به شما اعتماد نمی کند چون فکر می کند رفتار شما باز هم تکرار می شود. البته شما این مرحله را به درستی پیموده اید چون در پیامک تان گفته اید" قول داده ام این اشتباه را تکرار نکنم."
گام دوم- عذرخواهی کنید. گاهی ما می فهمیم اشتباه کرده ایم، اما فکر می کنیم اگر به آن اعتراف کنیم ارج و بزرگی خود را از دست می دهیم در حالی که این سبب خواهد شد اعتماد از دست رفته بازگردد.
گام سوم- در راستای جبران خطایی که کرده اید، گامی بردارید یعنی بعد از این که عذرخواهی کردید باید برای جبران، کاری انجام دهید تا به این ترتیب نشان دهید از کرده خودتان پشیمان هستید.

تکنیک هایی مهم برای برگرداندن اعتماد
1- اگر صادقانه با والدین تان گفت وگو کنید، خواسته هایتان را بگویید و نگرانی هایتان را مطرح کنید، می توانید اعتماد والدین تان را تا حدود زیادی جلب کنید.
2- همان اندازه که می خواهید گوینده باشید، گوش هم بدهید یعنی باید سعی کنید دنیای والدین تان را هم بفهمید و از زاویه دید آن ها به دنیا نگاه کنید. در این شرایط است که روابط بین شما و والدین تان بهبود پیدا خواهد کرد.
3- عامل دیگر برای برگرداندن اعتماد، احترام متقابل است یعنی در فضایی که احترام وجود دارد ،اعتماد هم می تواند رشد کند.
4- عامل بعدی اظهار محبت است. بعضی بچه ها فکر می کنند والدین وظیفه دارند به آن ها اظهار محبت کنند، اما فکر نمی کنند خودشان هم چنین وظیفه ای دارند. وقتی بچه ها نسبت به والدین شان اظهار محبت نمی کنند، فضای احترام آسیب خواهد دید و طبیعتا تلاش برای برگرداندن اعتماد بی نتیجه خواهد ماند.
مشاور:نسیم احمدی، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar