خراسان/ این هفته مطالبی درباره رابطه یک پیرمرد با آدم ها که نقطه ای شده، خانمی که خاطراتش آزارش می دهد و فردی که می خواهد به هر قیمتی شده به عشق اش برسد، خواهید خواند.
رابطه های خطی با اطرافیان!
بیمار اولم پیرمردی 70 ساله بود. به من گفت: «رابطه ام با آدم ها نقطه ای شده است.» پرسیدم: یعنی چه؟ او گفت: «یا پشت شان یک نقطه می گذارم و این یعنی تمام یا چند نقطه که یعنی ادامه دارد.» انگار هر آدمی با اطرافیانش رابطه ای خاص دارد. مثلا به رابطه های خطی فکر کردم. زیر برخی آدم ها را می توان خط کشید. بعضی ها را خط خطی کرد و برخی را باید دورشان خط کشید.
بهترین و بدترین خصوصیت آدم ها!
بیمار بعدی خانمی 50 ساله است و به شدت نگران کم شدن حافظه اش است. اصرار می کند لطفا دارویی بنویسید که حافظه ام را زیاد کند.
بیمار دیگر خانمی است 35 ساله که می گوید خاطراتش آزارش می دهد و اصرار دارد دارویی به من بدهید تا حافظه ام را پاک کند
... و من مثل همیشه با خودم تکرار می کنم که بهترین و بدترین خصوصیت آدمی همین فراموشی است.
دوست دارم چشم هایم باز باشد!
می گوید دیگر نمی توانم تحملش کنم چون گاهی اذیتم می کند. حالا من به شما می گویم:
چشم هایتان را ببندید: هیچ وقت اذیت تان نکرده اما حالا مرده و برای همیشه شما را تنها گذاشته و رفته.
حالا چشم هایتان را باز کنید: روبه رویتان نشسته، حرف می زند اما گاهی اذیت تان می کند.
شما را نمی دانم اما من دوست دارم چشم هایم باز باشد. خیلی وقت ها دنیا همین است به همین سادگی.
به آدم ها حق انتخاب بدهیم
یکی از بیمارهایم می گوید: حالا شما این همه حرف زدید اما من به هر قیمتی شده به دستش می آورم... نگاهش می کنم و با خودم زمزمه می کنم که با زور و اصرار نمی شود آدم ها را کنار خودمان نگه داریم. آن وقت حتی اگر جسم شان با ما باشد، فکرشان جای دیگری پرواز می کند. به آدم هایی که دوست داریم، حق انتخاب بدهیم. صدای پرنده ها در طبیعت دلنشین تر از قفس خواهد بود.
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar