بیان معنوی/ سخنرانی استاد پناهیان: با مخالفت‌های غیرمنطقی پدر و مادرم چه کنم؟